Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kierunki kształcenia w szkołach leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska

Od 1 września 2012 r. w szkołach leśnych kształci się przyszłe kadry dla leśnictwa w systemie stacjonarnym w następujących typach szkół dla młodzieży oraz zawodach:

 • 4 - letnim technikum dla absolwentów gimnazjum w zawodzie „technik leśnik”,
 • 3 - letniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum w zawodzie „operator maszyn leśnych”.

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik leśnik, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W przypadku, gdy egzamin przeprowadzony został z jednej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację. Drugą kwalifikację może potwierdzić w dowolnym czasie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej dla zawodu „technik leśnik” przez Ministra Edukacji Narodowej.

Egzamin ten jest egzaminem zawodowym zewnętrznym, co umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, które opracowywane są przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Rolę instytucji zewnętrznej pełni Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Technik leśnik zdobywa kwalifikacje m. in. do następujących zadań zawodowych:

 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu,
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac,
 • sporządzania szacunków brakarskich,
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi.
 • prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą.

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „operator maszyn leśnych”, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Operator maszyn leśnych zdobywa kwalifikacje m. in. do zadań zawodowych:

 • pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych;
 • wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi;
 • obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych.

Osoby dorosłe mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe w wyżej wymienionych zawodach leśnych w systemie kształcenia ustawicznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które mogą być prowadzone przez szkoły.

Powrót do góry