Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dokumenty i opracowania

Tytuł dokumentu Typ dokumentu Autor Data publikacji
Pismo do Prezesa Zarządu TVP w sprawie nierzetelnych informacji, dotyczących Pyszczy Białowieskiej, przedstawionych w wyemitowanym w TVP programie SONDA 2, odcinek 37, w dniu 28 października 2016 r. pismo Mieczysław Gmiter, Społeczny Ruch Obrony Puszczy Białowieskiej 2016-11-14
Stanowisko nr 2/2016 Rady KSPL NSZZ Solidarność pismo Przewodniczący KSPL NSZZ "Solidarność" Jacek Cichocki 2016-10-25
Opinie o konflikcie środowiskowym wokół Puszczy Białowieskiej sporządzone przez zagranicznych ekspertów dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz z podsumowaniem Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów RP opracowanie Rada Naukowa Leśnictwa oraz Prof. dr inż. Chris J. Cieszewski; Prof. dr Klaus von Gadow; Prof. dr John A. Kershaw Jr.; Dr Patrick Moore 2016-09-30
Podziękowania dla Ministra Jana Szyszko za podjęte działania na rzecz aktywnej ochrony środowiska naturalnego w LKP Puszcza Białowieska pismo Jakub Ostapczuk; Jerzy Sirak 2016-09-30
Uchwała Nr XVIII16116 Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie wsparcia działania Ministra Środowiska prof. dr hab. Jana Szyszko na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. pismo Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Lech Jan Michalak 2016-09-07

Stanowisko samorządów z okolic Puszczy Białowieskiej w związku z uczestnictwem w misji ekspertów IUCN do Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest w dniach 4-8.VI.2016 r.

pismo Przedstawiciele samorządów okolic Puszczy Białowieskiej 2016-06-29

Notatka z lustracji terenowej przeprowadzonej przez członków PROP w drzewostanach objętych skutkami gradacji kornika drukarza

notatka Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka 2016-06-21

Pismo, dotyczące oceny stanu Puszczy Białowieskiej, skierowane do: prof. dr. Martin Hermy, Professor In Ecology, Nature conservation and Urban Green; prof. dr ir. Kris Verheyen, professor in Forest Ecology and Managment Ghent University, Belgium; prof. dr Jorg Brunet Professor in Ecology at the Faculty of Forest Sciences of the Swedish University of Agricultural Sciences, Alnapr, Sweden; prof. dr Martin Diekmann, Vegetation Ecology and Conservation Biology, Institute of Ecology, FB 2, University of Bermen, Bermen, Germany; Dr George Peterken, Associate Professor of Geography, University of Nottingham Formerly, woodland ecologist, Chief Scientist's Team, Nature Conservancy Council, UK

pismo Walenty Wasiluk, Prezes Stowarzyszenia Santa; Jan Kiędyś, Członek Zarządu Santa; Społeczny Ruch Obrony Puszczy Białowieskiej: Mieczysław Gmiter, Mieczysława Bogdanowicz, Ewa Rudnicka, Halina Czarnulicz, Magdalena Dembowska, Diana Ośródek 2016-05-25

Zadowolenie z działań prowadzących do objęcia znaczącej części Puszczy Białowieskiej ochroną  czynną  prowadzoną  metodami zrównoważonej gospodarki leśnej

pismo Zbigniew Kuszlewicz, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność 2016-05-19

Odpowiedź na list otwarty Wiceministra Andrzeja Koniecznego

pismo Michael Viatteau, Dyrektor biura AFP w Polsce i krajach bałtyckich 2016-05-19

List otwarty wiceministra środowiska Andrzeja Koniecznego do redakcji AFP i The Guardian

pismo Andrzej Konieczny, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska 2016-05-17

Podziękowanie za przesłanie wniosków z konferencji "Puszcza Białowieska - mity, fakty i przyszłość"

pismo László Sólymos, Minister Środowiska Republiki Słowackiej 2016-05-17

Podziękowania za informacje o konferencji "Puszcza Białowieska - mity, fakty i przyszłość" oraz Programie dla Puszczy Białowieskiej

pismo Carlos Moedas, Member of European Commision 2016-05-13

Rezolucja Ruchu Obrony Lasów Polskich  w  sprawie ochrony różnorodności ekosystemu leśnego Puszczy Białowieskiej

pismo Mgr inż. Henryk Pargieła, Przewodniczący ROLP; dr inż. Janusz Dawidziuk, Zastępca  Przewodniczącego ROLP 2016-05-10

Podziękowanie za informację o Programie dla Puszczy Białowieskiej

pismo Rory Stewart, OBE MP, Parliamentary Under Secretary of State for Environment and Rural Affairs 2016-05

Podziękowanie za przekazanie sprawozdania z konferencji  pt.  „Puszcza  Białowieska  –  mity,  fakty  i przyszłość”

pismo z up. Ministra Edukacji Narodowej, Pan Maciej Kopieć, Podsekretarz stanu 2016-04-20

Podziękowanie za list i raport z konferencji o puszczy Białowieskiej

pismo United Nations Nation Unies
2016-04-12

List otwarty środowiska naukowego w sprawie Puszczy Białowieskiej

pismo Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie; Prof. dr hab. Lech Borowiec, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski; Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski; Prof. dr hab. Joanna Gliwicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie; Prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, czł. rzecz. PAN; Prof. dr hab. Jerzy Gutowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży; Dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; Prof. dr hab. Marek Konarzewski, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, czł. koresp. PAN; Dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży; Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, czł. koresp. PAN; Dr hab. Małgorzata Kruczek, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański; Prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, czł. koresp. PAN; Prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; Prof. dr hab. Jacek Radwan, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Dr hab. Nuria Selva Fernandez, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie;  Dr hab. Krzysztof Schmidt, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży; Prof. dr. hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski; Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Prof. dr hab. Jacek M. Szymura, Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Prof. dr hab. Marek Wanat, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego; Prof. dr hab. January Weiner, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, czł. rzecz. PAN; Prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego;  Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie; Prof. dr hab. Jan M. Wójcik, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. 2016-04-08

Cała puszcza parkiem narodowym. Raport z monitoringu ochrony Puszczy Białowieskiej.

opracowanie Greenpeace Polska, Fundacja Dzika Polska 2016-04

Votum  separatum  w  odniesieniu  do  wniosków konferencji  pt.  „Puszcza  Białowieska  –  mity,  fakty  i przyszłość”

pismo Dr hab. Jacek Borowski, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne; dr inż. Andrzej Kepel, Państwowa Rada Ochrony Przyrody; dr Sławomir A. Lux, Polskie Towarzystwo Etologiczne; dr hab. Anna Orczewska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ,
Katedra Ekologii; mgr Alicja Pawelec, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii; dr hab. prof. UŚ Adam Rostański, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody; prof. dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Katedra Ekologii; mgr Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot; prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody; dr hab. Jacek Urbaniak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Botaniki i Ekologii Roślin; dr hab. Wiesław Walankiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Zoologii.
2016-03-22

Stanowisko Rady Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęte w dniu 22 marca 2016 r. i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęte w dniu 21 marca 2016 r. w sprawie objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną.

pismo Dr hab. Małgorzata Kruczek, Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016-03-21, 22

Stanowisko Rad Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną przyjęte w dniu 21 marca 2016 (UW)

pismo Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 2016-03-21

Puszcza Białowieska – ochrona naturalnych procesów czy aktywna ochrona przyrody?

opracowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 2016-03-15

Opinia Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zamierania drzewostanów świerkowych na obszarze nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska"

opracowanie prof. dr hab. inż. Janusz Sowa - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Piotr Łakomy - z-ca przewodniczącego, prof. dr hab. inż. Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab. inż. Jacek Hilszczański, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. inż. Stanisław Miścicki, prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzyński, prof. dr hab. Jerzy Starzyk, dr hab. inż. Stanisław Matek, prof. UR 2016-03-11

Puszcza Białowieska
Problematyka Ochrony Puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym i społecznym

opracowanie Andrzej Nowak 2016-03

Stanowisko Rady Wydział  Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej

pismo dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr., Dziekan Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 2016-02-25 / 2016-03-18

Wystawa: Puszcza Białowieska - Lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności

wystawa (pliki z planszami) - 2016
Wpływ ilości martwego drewna w Puszczy Białowieskiej na  zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie dla ludzi opracowanie dr inż. Krzysztof Stereńczak – Koordynator prac,  dr hab. Ryszard Szczygieł, mgr inż. Mirosław Kwiatkowski,  mgr inż. Bartosz Kraszewski,  mgr inż. Żaneta Ciarka,  mgr inż. Miłosz Mielcarek 2015

Przez ekologię do wolności. Ruch ekologiczny a 25 lat przemian - refleksje na 25-lecie odzyskania suwerenności Polski

opracowanie Andrzej Kassenberg (red.) 2014

Polska - naturalnie 25 lat

broszura - 2014

Pismo Ministra Środowiska dotyczące kryteriów przy tworzeniu PUL 2012-2021 nadleśnictw PB

pismo, znak GPM-077-26/48484/11/KK Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski 2011-10-27

Wyprzedaż Puszczy Białowieskiej

opracowanie Greenpeace Polska 2010-05

Blues Żubra

opracowanie Ryszard Dąbrowski 2008

Puszcza Białowieska projekty ustaw

opracowanie Zespół Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej 2006-12-04

„Kontrakt dla Puszczy Białowieskiej" Działania na rzecz powiększenia parku narodowego w obrębie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej

opracowanie Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1999-12

Porozumienie w celu zachowania walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej i ochrony wartości Białowieskiego Parku Narodowego

pismo Stanisław Żelichowski, Minister OŚZNiL; Andrzej Gajewski, Wojewoda Białostocki; Włodzimierz Wołkowycki, Przewodniczący Rady Gminy Białowieża; Stanisław Kujawiak, Wójt Gminy Białowieża; Eugeniusz Wołkowycki, Przewodniczący Rady Gminy Narewka; Mikołaj Pawilcz, Wójt Gminy Narewka; przy udziale: Prezesa NFOŚiGW oraz Janusza Dawidziuka, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 1996-07-04

Raport o stanie Puszczy Białowieskiej

opracowanie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 1995-01

 

 

Powrót do góry