www.mos.gov.pl
19-04-2018

Kontakt

Ministerstwo Środowiska:

 

Kontakty do ministra, wiceministrów, dyrektora generalnego:


Kontakty do departamentów:

 

Kontakt do redaktora Biuletynu Informacji Publicznej (BIP):

Ryszard Walaszczyk
tel. (+48 22) 36-92-219, faks (+48 22) 36-92-473
e-mail: ryszard.walaszczyk@mos.gov.pl

Jarosław Mielnik
tel. (+48 22) 36-92-736, faks (+48 22) 36-92-473
e-mail: jaroslaw.mielnik@mos.gov.pl

Kontakt dla osób z niepełnosprawnością:

Interesanci Ministerstwa Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

Zgłoszenie powinno zawierać także informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) jest bezpłatna.