Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL i 7436-POL nr pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Flood Management Project) oraz Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (Odra River Basin Flood Protection Project), poszukują Dyrektora Projektu. Czytaj więcej Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania na stanowisko Dyrektora Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) oraz Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO)
3 lutego 2017 r. został opublikowany Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pn. "Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE - Wspólne wyzwania i jak łączyć wysiłki by uzyskiwać lepsze wyniki" [COM(2017) 63 final]. Uwagi do komunikatu można zgłaszać do 15 marca 2017 r. Czytaj więcej Environmental Implementation Review – przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE
W związku z publikacją na stronie internetowej Fundacji Ad Arma informacji, zgodnie z którą fundacja ta przygotowała na potrzeby Ministerstwa Środowiska projekt nowelizacji rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz(Dz. U. poz 548, z późn. zm.), informuję, że resort środowiska nie zlecał żadnych prac legislacyjnych żadnej fundacji. Ponadto w Ministerstwie Środowiska nie toczą się żadne prace nad zmianą... Czytaj więcej Oświadczenie w związku z publikacją na stronie internetowej Fundacji Ad Arma
18 stycznia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (UE) zostało opublikowane „Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory (HFC) luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2018 r.”[1]. Czytaj więcej Deklaracja dla importerów HFC
Przypominamy, że 28 lutego mija termin złożenia sprawozdań w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok. Czytaj więcej Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO
Zapraszamy do konsultacji dokumentu roboczego Personelu Komisji pn. KONTROLA ADEKWATNOŚCI Aktów prawnych UE dot. przyrody (Dyrektywy ptasiej i siedliskowej): Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Konsultacje trwają do 2 lutego 2017 r. Czytaj więcej Kontrola adekwatności dyrektyw ptasiej i siedliskowej
W związku z realizacją postanowień Decyzji 40 COM 7B.92 podjętej podczas ostatniego 40.posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, publikujemy projekt założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska z prośbą o zgłaszanie uwag do 10 stycznia 2017 r. Czytaj więcej Konsultacje – projekt założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska
Konsultacje społeczne stanowiska Rządu do dokumentu UE „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Wdrażanie Porozumienia paryskiego – Postępy na drodze do osiągnięcia celu redukcji emisji o co najmniej 40%” (COM(2016) 707). Czytaj więcej Konsultacje społeczne stanowiska Rządu do dokumentu UE
Powrót do góry