Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska do artykułu pt.: „Bruksela proponuje nam kompromis w sprawie CO2”

Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska do artykułu zamieszczonego 7 kwietnia 2017 r. na portalu Wysokienapiecie.pl pt.: „Bruksela proponuje nam kompromis w sprawie CO2”.

 

Nawiązując do artykułu „Bruksela proponuje nam kompromis w sprawie CO2”, a szczególnie akapitu:

Tak ustalono w 2014 r. Od tego czasu sporo się zmieniło. KE przedstawiła projekt zmian w dyrektywie ETS, Parlament Europejski przedstawił swoje propozycje poprawek, a rządy państw UE przyjęły swoje stanowisko. Polska na Radzie UE ds., środowiska 28 lutego próbowała to stanowisko zablokować, co skończyło się jednak spektakularną porażką – minister Jan Szyszko dostał wprawdzie werbalne poparcie od kilku krajów, ale potem ministrowie krajów prących do reformy bez problemu Polskę przegłosowali… – Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, jak poniżej.

Ministerstwo Środowiska kwestionuje przebieg posiedzenia Rady UE ds. Środowiska z 28 lutego 2017 r., a szczególnie sposób przeprowadzenia procesu podejmowania decyzji przez Radę w zakresie reformy systemu EU ETS.

Już na wstępie ww. posiedzenia, w punkcie dotyczącym przyjęcia agendy spotkania, Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, przypomniał o złożonym przez Polskę wniosku o przyjmowanie projektu zmienianej dyrektywy EU ETS większością kwalifikowaną określoną w art. 3 ust 3 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zdaniem Ministerstwa Środowiska większość kwalifikowana określona w art. 3 ust. 3 Protokołu ma zastosowanie do całego procesu ustawodawczego, aż do czasu przyjęcia aktu, nawet jeśli nastąpi to po 31 marca 2017 r. Polska oczekuje zatem, że wszelkie decyzje dotyczące przedmiotowego projektu muszą uzyskać poparcie kwalifikowanej większości członków Rady obliczonej zgodnie z art. 3 ust. 3 Protokołu.

Odnosząc się do dalszego przebiegu Rady ds. Środowiska, wszystkie kraje członkowskie zaprezentowały swoje stanowiska ws. projektu zmienianej dyrektywy EU ETS. Część państw członkowskich prezentowała bardzo ambitne podejście odnośnie do funkcjonowania systemu EU ETS oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, druga część z kolei zgłaszała zastrzeżenia wynikające ze zbyt ambitnego podejścia i nie zgadzała się na jakiekolwiek podnoszenie ambicji redukcyjnych przez UE.

Przed ponownym wznowieniem obrad Prezydencja Rady UE wprowadziła szereg zmian w tekście projektu zmienianej dyrektywy EU ETS, a następnie zapytała, które z państw członkowskich są przeciwko przyjęciu zmienionego tekstu. Okazało się, że aż 11 państw (Polska, Węgry, Cypr, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Holandia i Luksemburg) nie może poprzeć tekstu w obecnym kształcie, bez jego omówienia ani w zaproponowanej przez Prezydencję procedurze.

Prezydencja ponownie przerwała obrady i wprowadziła kolejne zmiany w treści projektu dyrektywy EU ETS. Po wznowieniu obrad po raz kolejny sprawdziła, które państwa nie mogą poprzeć projektu. Tym razem przeciwko przyjęciu podejścia ogólnego do projektu opowiedziało się 9 państw (Polska, Węgry, Cypr, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Włochy).

Zaznaczyć należy, że w obydwu przypadkach państwa sprzeciwiające się przyjęciu projektu stanowiły mniejszość blokującą według głosowania w systemie nicejskim (który zakłada że do utworzenia mniejszości blokującej konieczne są głosy co najmniej czterech członków Rady reprezentujących ponad 35 proc. ludności UE).

Mimo zdecydowanego sprzeciwu ww. państw (9 krajów) Prezydencja zdecydowała, bez przeprowadzenia formalnego głosowania, że podejście ogólne zostało przyjęte.

Zdaniem min. Ministerstwa Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej - podczas Rady miał miejsce wadliwy sposób procedowania przyjęcia ogólnego. W opinii Ministerstwa nie doszło zatem w sposób skuteczny do przyjęcia przez Radę ds. Środowiska podejścia ogólnego odnośnie do projektu zmiany dyrektywy EU ETS. Niezgodne z prawdą jest więc stwierdzenie zawarte ww. artykule, że „…potem ministrowie krajów prących do reformy bez problemu Polskę przegłosowali…”, gdyż w opinii Ministerstwa Środowiska – nie doszło do formalnego głosowania, a cały proces przeprowadzenia decyzji w sprawie reformy systemu EU ETS budził duże wątpliwości i zastrzeżenia.

Nie można również mówić o „…spektakularnej porażce…”, gdyż stanowisko Polski poparło najpierw 11, a ostatecznie 9 państw członkowskich.

Z pełnym stanowiskiem Ministerstwa Środowiska ws. przebiegu Rady UE ds. Środowiska, która miała miejsce 28 lutego 2017 r. w Brukseli, można zapoznać się na stronie Ministerstwa Środowiska

Powrót do góry