www.mos.gov.pl
19-06-2018

Ponad 3,6 mln zł na modernizację energetyczną Uniwersytetu Łódzkiego

10 stycznia 2017 r. została podpisana umowa na modernizację energetyczną Uniwersytetu Łódzkiego. To kolejna umowa w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia zmodernizowane zostaną dwa budynki o łącznej powierzchni 19 673 m2. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to 137,92 MgCO2/rok, natomiast  zmniejszenie zużycia energii końcowej to 3 289 GJ/rok.

Najważniejszymi celami przedsięwzięcia są: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i poprawa warunków użytkowania obiektów.

Modernizacja energetyczna w łódzkich placówkach potrwa do 31 sierpnia 2017 r. Całkowita wartość projektu to 5 788 051,00 zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ wynosi 3 611 229,01 zł.

ochrona środowiska