Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Ścieżka do tej strony:

Konkurs Projekt: Przestrzeń

Wersja polska English version

 


 

 

23 marca br. ruszyła pierwsza edycja konkursu PROJEKT: PRZESTRZEŃ skierowanego  do inwestorów i deweloperów, których inwestycje wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. Partnerem merytorycznym konkursu jest firma doradcza EY.

Zrównoważone i odpowiedzialne społecznie projektowanie i inwestowanie dotyczy każdej dziedziny gospodarki. Obejmuje zarówno przedsięwzięcia realizowane w duchu recyklingu i upcyklingu, budynki energooszczędne i pasywne, jak również projektowanie przestrzeni przyjaznych dla ludzi i środowiska.

Celem konkursu jest promocja inwestorów, których inwestycje oprócz zysku gospodarczego przynoszą korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wyróżnia inwestycje – podnosi komfort życia, poprawia estetykę najbliższego otoczenia i tworzy przestrzeń dla przyrody w mieście. Właśnie takie inwestycje można zgłosić do konkursu PROJEKT: PRZESTRZEŃ. Termin składania aplikacji upływa  11 maja br.  

Prześlij swój projekt inwestycyjny,  aby zyskać wyjątkową okazję na promocję swojej firmy jako przyjaznego środowisku dewelopera.

W skład kapituły konkursu wejdą:

 • eksperci z dziedziny architektury i zagospodarowania przestrzeni,
 • przedstawiciele instytucji związanych z ekologią i projektowaniem,
 • eksperci z rynku nieruchomości.

Kapitała oceniać będzie zgłoszenia według następujących kryteriów:

 • sposób zagospodarowania przestrzeni ogólnodostępnych ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych,
 • zastosowane rozwiązania ekologiczne, w tym rozwiązania wykorzystujące oszczędność zasobów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ewentualne certyfikaty),
 • spójność z kontekstem urbanistycznym – koncepcja urbanistyczna i architektoniczna w ujęciu zrównoważonego rozwoju, funkcjonalność, wybór materiału.

Do 3 czerwca br. spośród zgłoszonych inwestycji wyłonieni zostaną Laureaci, którzy otrzymają statuetki z rąk Ministra Środowiska.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

O KONKURSIE

PROJEKT: PRZESTRZEŃ to ogólnopolski konkurs Ministra Środowiska promujący inwestycje przyjazne człowiekowi i środowisku.

UCZESTNICY KONKURSU

Inwestorzy, deweloperzy (podmioty prywatne lub działające w formule PPP).

ZGŁOSZENIA

Do udziału w konkursie może zostać zgłoszona inwestycja w ramach dwóch kategorii :

 • mieszkaniowej lub komercyjnej (inwestycje biurowe, handlowo-usługowe i hotelowo-wypoczynkowe),
 • zrealizowana w Polsce i oddana do użytku w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od daty rozpoczęcia konkursu tj. 23 marca 2015 roku),
 • w ramach której zostały urządzone tereny zielone, rozumiane jako tereny biologicznie czynne, również obejmujące dachy, tarasy.

START KONKURSU 23 MARCA 2015 ROKU

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 11 MAJA 2015 ROKU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 8 CZERWCA 2015 ROKU

OFICJALNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 22-24 CZERWCA 2015 ROKU

Więcej informacji w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
http://projekt-przestrzen.pl/

 


PROJECT: ECO-EXTERIOR

The PROJECT: ECO-EXTERIOR has been launched! The contest of the Minister of the Environment is addressed to investors and property developers whose real estate projects fit in the ecological designing trend. As the industry expert EY acts as a partner of the contest.

Sustainable and socially responsible designing and investing may apply to each and every sector of the economy. It includes recycling and upcycling solutions, energy-efficient and passive buildings as well as designing spaces that are friendly both to the users as well as the environment.

The goal of this contest is to promote developers whose projects bring not only economic profits but also benefits for the environment and the society. Applying sustainable development principles may set apart the investment as they improve the quality of life of the users and the aesthetics of the vicinity as well as create space for nature in the urban area. Such investments may be submitted for the PROJECT: ECO-EXTERIOR from March 23, 2015. The application deadline is May 11, 2015.

Submit your investment project to gain an unique opportunity to promote your company as an eco-friendly real estate developer. Submission deadline: May 11, 2015.

The jury will consist of:

 • experts in the area of architecture and spatial planning
 • representatives of institutions related to ecology and designing
 • experts in the real estate market.

Assessment of submissions will cover among others following criteria and areas:

 • quality of the public spaces with particular attention paid to green areas
 • applied ecological solutions, including solutions focused on saving resources and on renewable energy sources
 • cohesion with the urban context, sustainability, functionality and type of used materials

The winners of the contest will be selected from among the submitted entries by June 3, 2015 and will receive awards from the Minister of the Environment.

Participation in the contest is free of charge.

ABOUT THE CONTEST

PROJECT: ECO-EXTERIOR is a national contest of the Minister of the Environment that promotes investments that are friendly both to the users as well as the environment.

CONTEST PARTICIPANTS

Investors, property developers (private entities or public-private partnerships)

APPLICATION

Submit your project, if it meets following criteria:

 • falls into one of the two categories: residential or commercial (office, retail and hospitality)
 • is located in Poland and was commissioned into use within the last 5 years (counting from the date of the contest launch, i.e. March 23, 2015)
 • includes arranged green areas, understood as biologically active surface, including rooftops and terraces

START: MARCH 23, 2015

APPLICATION DEADLINE: MAY 11, 2015

OFFICIAL NOTICE OF THE RESULTS OF THE CONTEST: JUNE 22-24, 2015

More information about the contest, including the rules and the application forms will be available at:
http://projekt-przestrzen.pl/kontakt/


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 30.07.2015 r., 08:42.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 324102 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare