Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

25-lecie NFOŚiGW oraz 20-lecie wfośigw


2014 rok: 25-LECIE NFOŚIGW


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspólnie z wojewódzkimi funduszami, jako niezależne podmioty, stanowią system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz, który w roku 2014 obchodzi jubileusz 25 lat funkcjonowania, dofinansowuje przedsięwzięcia ekologiczne o charakterze ponadregionalnym. Natomiast 16 wojewódzkich funduszy od 20 lat wspiera finansowanie ochrony środowiska na poziomie regionalnym.

 

W systemie zarządzania i finansowania ochrony środowiska w Polsce Narodowy Fundusz jest swoistym „centrum kompetencji” w finansowaniu i wdrażaniu projektów na rzecz środowiska, o standardach zgodnych z dyrektywami unijnymi. Polski system finansowania ochrony środowiska, z dobrą rekomendacją wielu instytucji międzynarodowych (OECD, Bank Światowy, Komisja Europejska), stał się wzorem i inspiracją do budowy podobnych mechanizmów ekonomicznych w innych krajach.

Narodowy Fundusz jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska. Efektem doświadczenia w obsłudze środków Unii Europejskiej jest powierzenie Narodowemu Funduszowi roli Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów, czyli dziedzin tematycznych Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) obejmujących: gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, dostosowanie polskich przedsiębiorstw do wymagań środowiskowych, wysokosprawne wytwarzanie i efektywną dystrybucję energii, a także termomodernizację budynków publicznych. Narodowy Fundusz zapewnia współfinansowanie dla projektów POIiŚ, także w ochronie przyrody i edukacji ekologicznej.

Więcej informacji o działalności NFOŚiGW w poniższych publikacjach i na www.nfosigw.gov.pl.

Odnawialne źródło ekorozwoju. Zmieniliśmy i zmieniamy Polskę (2014)

 

NFOŚiGW – „Odnawialne źródło ekorozwoju” (2013)

Ogólny folder informacyjny o Narodowym Funduszu z dodatkowym pen-drivem, na którym umieszczono pełne teksty "Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku" oraz "Wspólnej Strategii działania NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku". Prezentacja instytucji, zasad działania i kierunków finansowania ochrony środowiska.

System finansowania ochrony środowiska w Polsce

Publikacja "System finansowania ochrony środowiska w Polsce" przygotowana w wersji elektronicznej na COP 19 w Warszawie. Syntetyczne opracowanie prezentujące polski system finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymali w wersji elektronicznej wszyscy uczestnicy konferencji COP 19.

 
 
Działalność ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Edukacja ekologiczna

Jeden z pięciu folderów tematycznych, prezentujący ofertę NFOŚiGW w dziedzinie edukacji ekologicznej, w tym program priorytetowy „Edukacja ekologiczna” oraz plany i cele do realizacji wg Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016. 
Ochrona przyrody i krajobrazu

Oferta programowa Narodowego Funduszu w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony różnorodności biologicznej, finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych (w tym LIFE+ i V priorytet POIiŚ).
Ochrona klimatu i atmosfery

Syntetyczny przegląd aktualnej oferty programowej Narodowego Funduszu w dziedzinie ochrony klimatu i atmosfery, wraz z kierunkami działania, zamierzeniami i źródłami finansowania działań w tej dziedzinie w latach 2013-2016.
Ochrona wód i gospodarka wodna

Folder tematyczny poświęcony ochronie wód i gospodarce wodnej prezentujący m.in. plany i cele do realizacji w tych dziedzinach według Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016.
Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami

Folder poświęcony ofercie tematycznej w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi i gospodarce odpadami. Zawiera także syntetyczny opis planów i celów do realizacji według Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016. 

Źródło: materiały opracowane przez NFOŚiGW

 

 

2013 rok: 20-LECIE WFOŚIGW

 

W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z czym inaugurujemy cykl poświęcony podsumowaniu 20 lat funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w całej Polsce. Ten unikalny w skali światowej system ochrony środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę.
<Więcej>

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Chronić i służyć - 20 lat WFOŚiGW w Białymstoku

Rozmowa z Grzegorzem Kochanowiczem, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Infrastruktura w służbie ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Pomorskie inwestycje na rzecz ochrony środowiska
Fundusze ekologiczne – instrumenty ekonomiczne realizacji Polityki Ekologicznej Państwa
Dla ludzi i środowiska. Program Infrastruktura i Środowisko na Pomorzu - FILM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
WFOŚiGW w Katowicach stawia na nowoczesną gospodarkę i efekty ekologiczne wspólnych inicjatyw
Ekologia po śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Rozmowa z Andrzejem Pałysem, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Unijne miliony w środowisko - rozmowa z Andrzejem Zochem, Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Ekologiczne dwa miliardy złotych w 20 lat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Łódzkie w trosce o środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Od 20 lat WFOŚiGW w Lublinie troszczy się o zachowanie właściwego stanu środowiska w regionie
Inwestycje w infrastrukturę chroniącą środowisko wspierane środkami Unii Europejskiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
WFOŚiGW w Olsztynie to sprawdzony partner zaangażowany w ochronę środowiska Warmii i Mazur
POIiŚ w trosce o środowisko Warmii i Mazur

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
20 lat w Trosce o Opolskie Środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
20 lat zaangażowania w ochronę środowiska w Wielkopolsce
Podsumowanie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko w 2013 roku w woj. Wielkopolskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
W trosce o środowisko w województwie podkarpackim
Rola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w pozyskiwaniu środków unijnych dla Podkarpacia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
20 lat działalności i wciąż ta sama zasada - troska o środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
W trosce o walory przyrodnicze kujaw i pomorza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
20 lat w trosce o środowisko Mazowsza
Środki unijne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Mniej dotacji - więcej pożyczek
Inwestycje za 3 miliardy złotych w środowisko Dolnego Śląska
Nysa Łużycka bez bakterii z nieszczelnych szamb
Inwestycje w Ziębicach - czysta woda dla Wrocławia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
20 lat wspierania ochrony środowiska w woj. lubuskim
 

 

 


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 22.05.2015 r., 16:14.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 316201 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare