Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Ścieżka do tej strony:

Możliwości wykorzystania wód termalnych w Polsce
– opracowania o tematyce geotermalnej

Możliwości wykorzystania wód termalnych w Polsce zostały przedstawione w opracowaniach wykonanych na zamówienie Ministra Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zestawionych poniżej:
 1. Studium pt: „Ocena możliwości wykorzystania istniejących odwiertów w Polsce południowej i południowo-zachodniej dla odzysku energii geotermalnej” – D. Poprawa, B. Mroczkowska, i in., 1996 r.
 2. „Studium możliwości inwestycyjnych nad wykorzystaniem energii geotermalnej w zbiornikach dolnojurajskim i dolnokredowym w synklinorium mogileńsko - łódzkim na Niżu Polskim” – W. Górecki, T. Kuźniak, i in., 1996 r.,
 3. „Dokumentacja hydrogeologiczna wód termalnych niecki podhalańskiej” – J. Chowaniec, P. Długosz, B. Drozdowski, St. Nagy, D. Poprawa, St. Witczak, K. Witek, 1997 r.,
 4. „Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych z utworów jury dolnej w Skierniewicach” – A. Bentkowski, H. Biernat, K. Bujakowska, J. Kapuściński, 1998 r.,
 5. „Studium możliwości inwestycyjnych nad wykorzystaniem energii geotermalnej w zbiorniku mezozoicznym w niecce szczecińskiej i północnej części monokliny przedsudeckiej” – J. Sokołowski, i in., 1998 r.,
 6. „Modele geotermalne formacji mezozoicznej na obszarze niecki warszawskiej konstruowane z wykorzystaniem systemu Landmark i studium techniczno-ekonomiczne” – W Górecki, J. Kuźniak, i in., 1999 r.,
 7. „Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód termalnych i energii geotermalnej oraz sposoby odprowadzania wód zużytych” – J. Kapuściński, St, Nagy, P. Długosz, H. Biernat, A. Bentkowski, L. Zawisza, J. Macuda, K. Bujakowska, 1997 r.,
 8. „Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim - formacje mezozoiku i formacje paleozoiku” – W. Górecki, red. 2006 r.,
 9. Projekt prac geologicznych dla określenia perspektywicznych rejonów i stref występowania wód termalnych na obszarze bloku karkonosko-izerskiego na podstawie kompleksowych badań geofizycznych i pogłębionej analizy danych geologicznych – K. Grzegorczyk, J. Farbisz, 2007 r.,
 10. „Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych” – W. Bujakowski, et al., 2009 r.,
 11. Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich - W. Górecki, M. Hajto, 2011 r.,
 12. "Wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego dla złóż wód podziemnych uznanych za kopaliny" - poradnik metodyczny, W. Ciężkowski, J. Kapuściński, 2011 r.;

Wymienione opracowania są dostępne w Centralnym Archiwum Geologicznym z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie. Więcej

 
Obecnie w trakcie realizacji są następujące opracowania:

 1. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód termalnych niecki podhalańskiej, z uwzględnieniem transgranicznego przepływu wód,
 2. Opracowanie wytycznych projektowych poprawy chłonności skał zbiornikowych w związku z zatłaczaniem wód termalnych w polskich zakładach geotermalnych,
 3. Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce,
 4. Prowadzenie Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne),
 5. Projekt prac geologicznych dla określenia perspektywicznych rejonów i stref występowania wód termalnych na obszarze Sudetów Środkowych i Wschodnich wraz z blokiem przedsudeckim.

 


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 09.02.2016 r., 15:45.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 347399 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare