Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Ścieżka do tej strony:

300-setna umowa NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dzisiaj w obecności Stanisława Gawłowskiego sekretarza stanu w MŚ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał jubileuszową, 300-setną umowę w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - największego programu operacyjnego nie tylko w Polsce (alokacja 28 mld euro), ale w całej Europie.

300-setna umowa dotyczy  dofinansowania projektu  „Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze”  - drugiego pod względem wysokości dofinansowania w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii. Na jego  realizację NFOŚiGW przekaże łącznie ok. 55 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych  to ponad 36 mln zł. 

Realizacja projektu pozwoli m.in. poprawić bezpieczeństwo dostaw ciepła dla odbiorców, ograniczyć straty sieciowe podczas przesyłu ciepła czy obniżyć awaryjność sieci ciepłowniczych.  Ponadto poprawi się  stan powietrza w mieście,  mniejsze będzie  zużycie energii pierwotnej, dojdzie do zdynamizowania rynku pracy i poprawy warunków  pracy sieci. 

Bezpośrednim efektem projektu będzie przebudowa 5,9 km sieci ciepłowniczej oraz wybudowanie 1,6 km sieci ciepłowniczej. Planowany efekt ekologiczny przedsięwzięcia to oszczędność energii 37 060 GJ na rok, czyli o ok. 75 % w stosunku do aktualnych strat. Zakłada się także, że dzięki projektowi uda się uniknąć emisji CO2 związanej z oszczędnościami energii: 0,656 tys. ton

Bezpośrednim beneficjentem powstałej infrastruktury będzie Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., która poprzez ograniczenie strat ciepła na przesyle ograniczy zużycie paliwa niezbędnego do produkcji ciepła. Jednak najważniejszymi odbiorcami realizowanego projektu będą mieszkańcy Zielonej Góry i okolic. Zarówno na tych, jak i wykraczających poza region realizacji projektu terenach, ograniczona zostanie pyłowo-gazowa emisja do atmosfery substancji powodujących zanieczyszczenie środowiska oraz gazów cieplarnianych wynikająca ze zmniejszenia zużycia paliwa przez elektrociepłownię. 

Poprawa stanu środowiska połączona z efektywną dystrybucją energii oraz podniesieniem jakości życia mieszkańców przyczyni się ponadto do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a tym samym do wzrostu gospodarczego oraz zdynamizowania rynku pracy. 

Przypomnijmy, że w całym działaniu 9.2 Efektywna dystrybucja energii dofinansowanie przyznano dla 32 projektów z całej Polski. Łączny koszt tych inwestycji to blisko 1,2 mld zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to ok.  556 mln zł.

Galeria

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Anna Jadaś

Informację wprowadził/a: Anna Jadaś

Data wytworzenia informacji: 2011-09-13

Data udostępnienia informacji: 2011-09-13

Ilość wyświetleń dokumentu: 2,229

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-09-13 16:31:33: 300-setna umowa NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! [utworzenie dokumentu] Anna Jadaś 2011-09-13 16:31:33
2 wersja z dnia 2011-09-14 11:20:51: 300-setna umowa NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [modyfikacja] Anna Jadaś 2011-09-14 11:20:51
3 wersja z dnia 2011-09-14 11:24:47: 300-setna umowa NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [modyfikacja] Anna Jadaś 2011-09-14 11:24:47

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 27.11.2015 r., 17:54.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 338388 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare