Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ochrona przyrody ponad granicami

Drugi w Europie, trzeci na świecie: trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery (TRB). Polesie Zachodnie, w którego skład wchodzą rezerwaty z Polski, Białorusi i Ukrainy, otrzymało dziś od dyrektor generalnej UNESCO, Iriny Bokovej oficjalny certyfikat. – Teraz ochrona unikalnej przyrody Polesia ponad granicami jest wzmocniona i zagwarantowana marką UNESCO – podkreśla Janusz Zaleski, podsekretarz stanu z Ministerstwa Środowiska.

na zdjęciu od lewej: Halina Vauchuha, wiceminister środowiska, Białoruś, Irina Bokova, dyrektor generalna UNESCO, Janusz Zaleski, wiceminister środowiska, Polska, Antaloij Zagorodniy, przewodniczacy delegacji ukraińskiejRegion Polesia Zachodniego tworząc trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery dołącza do rezerwatu Karpat Wschodnich (Słowacja, Polska, Ukraina). Polesie przecięte jest granicami państwowymi: jego zachodnia część należy do Polski, północno-wschodnia do Białorusi, a południowo-wschodnia do Ukrainy. Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie połączy trzy cenne kompleksy przyrodnicze rezerwatów biosfery: Polesie Zachodnie (Rzeczpospolita Polska), Pribużskoje Polesie (Republika Białorusi) i Szacki (Ukraina). Dzięki nowej formie współpracy wzrośnie międzynarodowe znaczenie tego obszaru, ułatwione będzie prowadzenie wspólnych projektów ekologicznych i pozyskiwanie pieniędzy na projekty. Wszystkie państwa, na których znajduje się rezerwat, zobowiązane są zachowania odpowiedniego poziomu jego ochrony prawnej.

Polesie Zachodnie położone jest po obu stronach Bugu i w dorzeczu górnej Prypeci i po polskiej stronie zajmuje prawie 5 tys. km2 (dla porównania: to obszar nieco większy niż połowa województwa opolskiego). Cały Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie ma powierzchnię 140 tys. ha, której główną część stanowi Poleski Park Narodowy - obszar wodno-błotny o międzynarodowym znaczeniu. Obfituje w niespotykane gdzie indziej krajobrazy, co związane jest m.in. z faktem, że nakładają się tu na siebie trzy strefy biogeograficzne (borealna, kontynentalna i atlantycka). Ze względu na niezwykłe warunki wodne w regionie, także jego przyroda jest unikalna. Jego znaczna różnorodność biologiczna w skali kontynentu oznacza wyjątkową mozaikę roślin, zwierząt i krajobrazu. Charakterystycznym elementem środowiska geograficznego Polesia Zachodniego są torfowiska i bezodpływowe naturalne jeziora.

Od 1998 roku w Poleskim Parku Narodowym, który będzie stanowił część rezerwatu, prowadzi się czynną ochronę żółwia błotnego. Jej efektem jest zlokalizowanie 510 złóż jaj, z których po hodowli w ośrodku, do środowiska wypuszczono dotąd ponad 2,5 tys. małych żółwików. To znacząca liczba, biorąc pod uwagę, że żółw błotny jest bardzo rzadkim gatunkiem objętym ścisłą ochroną.

- Na styku trzech państw musimy wzmocnić współpracę i wspólnie, ponad granicami i administracyjnymi podziałami pracować dla utrzymania unikalnej w skali Europy przyrody. Nie tylko chronione gatunki, jak żółw błotny, ale i torfowiska składają się na specyfikę przyrodniczą Polesia. Ponad 10 lat pracowaliśmy nad osiągnięciem tego porozumienia i jestem pewien, że marka certyfikatu UNESCO pozwoli nam skutecznie chronić przyrodę rezerwatu, a jednocześnie zachęcić turystów do odwiedzania tego regionu - mówił podsumowując wręczenie certyfikatu Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ.

Utworzenie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” było możliwe na mocy porozumienia podpisanego 28 października 2011 w Kijowie przez ministrów Polski, Białorusi i Ukrainy.

Podczas spotkania w Warszawie, Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zaproponował, aby pierwsze spotkanie komitetu zarządzającego rezerwatem odbyło się jeszcze przed końcem roku w Polsce.

 

 

REZERWATY BIOSFERY

Rezerwaty biosfery tworzone są  od 1971 r. Ich celem jest wyznaczanie i ochrona reprezentatywnych dla poszczególnych regionów biogeograficznych obszarów, z ich różnorodnymi ekosystemami, z unikalnymi zespołami roślin i zwierząt. Tworzone są w oparciu o Międzynarodowy Program „Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere - MAB), zapoczątkowany przez UNESCO w 1971 r. Jego celem jest wyznaczanie i ochrona reprezentatywnych dla poszczególnych regionów biogeograficznych obszarów obejmujących różnorodne naturalne i półnaturalne ekosystemy z unikalnymi zespołami roślin i zwierząt oraz ochrona zasobów genetycznych gatunków.

 

 

 

 

Galeria

Irina Bokova, dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova, dyrektor generalna UNESCO Janusz Zaleski, wiceminister środowiska Janusz Zaleski, wiceminister środowiska

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Majchrzak

Informację wprowadził/a: Aleksandra Majchrzak

Data wytworzenia informacji: 2012-09-05

Data udostępnienia informacji: 2012-09-05

Ilość wyświetleń dokumentu: 6,712

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2012-09-05 15:34:53: Ochrona przyrody ponad granicami [utworzenie dokumentu] Aleksandra Majchrzak 2012-09-05 15:34:53
2 wersja z dnia 2012-09-05 15:38:28: Ochrona przyrody ponad granicami [modyfikacja] Aleksandra Majchrzak 2012-09-05 15:38:28
3 wersja z dnia 2012-09-05 16:05:01: Ochrona przyrody ponad granicami [modyfikacja] Aleksandra Majchrzak 2012-09-05 16:05:01
4 wersja z dnia 2012-09-05 16:07:34: Ochrona przyrody ponad granicami [modyfikacja] Aleksandra Majchrzak 2012-09-05 16:07:34
5 wersja z dnia 2012-09-05 16:28:37: Ochrona przyrody ponad granicami [modyfikacja] Paweł Mikusek 2012-09-05 16:28:37
6 wersja z dnia 2012-09-05 16:32:02: Ochrona przyrody ponad granicami [modyfikacja] Paweł Mikusek 2012-09-05 16:32:02
7 wersja z dnia 2012-09-05 16:35:03: Ochrona przyrody ponad granicami [modyfikacja] Paweł Mikusek 2012-09-05 16:35:03

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 05.02.2016 r., 15:31.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 347040 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare