Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Pomoc rozwojowa w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu

Polityka rozwojowa prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju to przedmiot polsko – niemieckich dwudniowych warsztatów organizowanych w Ministerstwie Środowiska. Biorą w nich udział przedstawiciele resortu środowiska, dziennikarze, pracownicy instytucji rządowych i organizacji pozarządowych. Spotkanie otworzył dziś Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Federalnym Ministerstwem Środowiska Naturalnego, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU) Republiki Federalnej Niemiec i przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowało warsztaty pt. Pomoc rozwojowa w dziedzinie ochrony środowiska, których celem jest pogłębianie wiedzy na temat sposobów ujęcia tematyki ochrony środowiska w procesie kształtowania i realizacji polityki pomocy rozwojowej oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie

Jestem dumny z tego, że jesteśmy w takiej sytuacji, że sami możemy pomagać innym. Będziemy to robić pamiętając o tym, jak przez lata pomagali nam inni. W porozumieniu ze stroną niemiecką będziemy omawiać tu sprawy ważne dla całego świata, dla polityki klimatycznej i polityki rozwojowej – powiedział podczas inauguracji warsztatów prof. Andrzej Kraszewski.

Tematyka pierwszego dnia warsztatów obejmowała kwestie relacji pomiędzy polityką pomocy rozwojowej a ochroną środowiska naturalnego, porównanie systemu pomocy rozwojowej w Polsce i Niemczech oraz mechanizmy finansowania działań pomocowych. Drugi dzień poświęcony będzie omówieniu praktycznych doświadczeń z realizacji projektów pomocowych w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej oraz gospodarki wodnej. Wśród referentów znaleźli się m.in.: Katarzyna Reiter, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Środowiska, Antonia Schabel z Referatu ds. Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Środkowej w BMU, Marek Ziółkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Heiko Warnken, kierownik Referatu ds. Środowiska i Zrównoważonego Gospodarowania Zasobami w Federalnym Ministerstwie Rozwoju i Współpracy Gospodarczej oraz Rudolf Specht, przedstawiciel Referatu ds. Międzynarodowej Ochrony Przyrody w BMU.

Polska od kilku lat należy do grona państw donatorów działających na rzecz zmniejszenia poważnych dysproporcji pomiędzy poziomem i jakością życia obywateli krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się Afryki, Azji oraz Europy Wschodniej. Aby przyczynić się do zapewnienia długotrwałego rozwoju gospodarczego i społecznego, konieczne jest uwzględnienie w świadczonej pomocy rozwojowej - ochrony środowiska, a w szczególności ochrony różnorodności biologicznej, problemu zmian klimatu oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.

Galeria

wróć do poprzedniej strony

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 09.02.2016 r., 15:45.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 347410 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare