Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Ścieżka do tej strony:

Finansowanie ochrony środowiska w Polsce

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej udało się pozyskać 9 mld euro na ochronę środowiska w ramach programów unijnych wdrażanych przez Ministerstwo Środowiska. Bieżący rok jest ostatnim na uzyskanie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W pierwszym kwartale 2013 roku zostaną ogłoszone ostatnie konkursy na projekty wodno-ściekowe oraz rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Programie Infrastruktura i Środowisko. Jednocześnie rozpoczną się nowe nabory – tym razem w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Dotyczyć one będą działań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów, monitoring środowiska i działania kontrolne.. Do wykorzystania do 2014 roku jest 110 mln zł.

Pieniądze na realizację przedsięwzięć poprawiających stan otaczającego nas środowiska pochodzą zarówno ze środków krajowych, z Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych źródeł dofinansowania. Obowiązujący w Polsce system finansowania środowiska tworzą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (które w tym roku obchodzą 20-lecie swojej działalności). Fundusze oferują różne formy pomocy, m.in. pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów.

Efekty widać na każdym kroku.

Dotychczas, tylko w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dofinansowanych zostało 655 projektów na łączną kwotę 18,6 mld zł. Część z nich została już zakończona, pozostałe nadal są w trakcie realizacji. Ich efekty będą widoczne na terenie całego kraju. Wszystkie przedsięwzięcia, przekładają się na konkretne rezultaty. Do końca realizacji Programu:

 • zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 137 oczyszczalni ścieków i ok. 12 tys. km sieci kanalizacyjnej (to tyle, ile wynosi odległość z Warszawy do Buenos Aires);
 • około 700 tys. mieszkańców zostanie objętych ochroną przeciwpowodziową;
 • wiele elektrowni i elektrociepłowni zostanie wyposażonych w instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, dzięki czemu nie będą emitowały szkodliwych gazów do powietrza;
 • służby ratownicze otrzymają 534 sztuki nowoczesnego sprzętu;
 • wielu przedsiębiorców otrzyma wsparcie na ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności ich firm na środowisko,;
 • o 2,6 mln m³ (pojemność 1040 basenów olimpijskich) zmniejszy się zużycie wody do procesów produkcyjnych;
 • zrealizowanych zostanie ponad 130 projektów z zakresu edukacji ekologicznej (w tym wiele o zasięgu ogólnopolskim), podnoszących świadomość Polaków na temat ochrony przyrody.

Więcej o finansowaniu ochrony środowiska z Programu Infrastruktura i Środowisko w broszurze: „Unijne pieniądze na ochronę środowiska – efekty” (link do broszury) oraz na www.mos.gov.pl/pois.

 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Radosław Adamski

Informację wprowadził/a: Grzegorz Zygan

Data wytworzenia informacji: 2013-01-18

Data udostępnienia informacji: 2013-01-18

Ilość wyświetleń dokumentu: 5,596

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2013-01-18 13:15:28: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce [utworzenie dokumentu] Grzegorz Zygan 2013-01-18 13:15:28
2 wersja z dnia 2013-01-18 13:19:01: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce [modyfikacja] Grzegorz Zygan 2013-01-18 13:19:01
3 wersja z dnia 2013-01-18 14:27:59: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce [modyfikacja] Grzegorz Zygan 2013-01-18 14:27:59

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 09.02.2016 r., 15:45.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 347399 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare