Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Skuteczny system finansowania ochrony środowiska w Polsce

Polskie rozwiązania systemowe w obszarze finansowania środowiska są bardzo skuteczne. Pieniądze na realizację przedsięwzięć poprawiających stan otaczającego nas środowiska pochodzą zarówno ze środków krajowych, z Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych źródeł dofinansowania.

 

Efekty widać na każdym kroku

Tylko w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dofinansowanych zostało 655 projektów na łączną kwotę 18,6 mld zł. Część z nich została już zakończona, pozostałe nadal są w trakcie realizacji. Ich efekty będą widoczne na terenie całego kraju. Wszystkie przedsięwzięcia, przekładają się na konkretne rezultaty. Do końca Programu:

 • zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 137 oczyszczalni ścieków i ok. 12 tys. km sieci kanalizacyjnej (to tyle, ile wynosi odległość z Warszawy do Buenos Aires),
 • około 700 tys. mieszkańców zostanie objętych ochroną przeciwpowodziową,
 • wiele elektrowni i elektrociepłowni zostanie wyposażonych w instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, dzięki czemu nie będą emitowały szkodliwych gazów do powietrza,
 • służby ratownicze otrzymają 534 sztuki nowoczesnego sprzętu,
 • wielu przedsiębiorców otrzyma wsparcie na ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności ich firm na środowisko,
 • o 2,6 mln m³ (pojemność 1040 basenów olimpijskich) zmniejszy się zużycie wody do procesów produkcyjnych,
 • zmniejszy się zużycie energii o 200 tys. MWh na rok (równowartość łącznego zapotrzebowania na energię miasta liczącego ok. 250 000 mieszkańców – np. Gdyni lub Częstochowy),
 • zrealizowanych zostanie ponad 130 projektów z zakresu edukacji ekologicznej (w tym wiele o zasięgu ogólnopolskim), podnoszących świadomość Polaków na temat ochrony przyrody.


Fundusze europejskie sprzyjają ochronie środowiska w Polsce

Od przystąpienia Polski do UE udało się pozyskać 9 mld euro na ochronę środowiska w ramach programów unijnych wdrażanych przez Ministerstwo Środowiska.

Bieżący rok jest ostatnim na uzyskanie dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. W pierwszym kwartale 2013 roku zostaną ogłoszone ostatnie konkursy na projekty wodno-ściekowe oraz rekultywację składowisk odpadów komunalnych. Jednocześnie rozpoczną się nowe nabory – tym razem w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Dotyczyć one będą działań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów, monitoring środowiska i działania kontrolne, a także oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Do wykorzystania w latach 2009-2014 jest 110 mln zł.

Ministerstwo Środowiska i instytucje w systemie finansowania ochrony środowiska wdrażają fundusze unijne oraz pozostałe europejskie instrumenty finansowe. Wpływają one na poprawę stanu środowiska w naszym kraju, warunki życia ludzi i zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków. Dzięki nim chronimy cenne pod względem przyrodniczym tereny i otrzymujemy dostęp do czystego powietrza, wody czy rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

 

Polski system finansowania środowiska

Obowiązujący w Polsce system finansowania środowiska tworzą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (które w tym roku obchodzą 20-lecie swojej działalności). Fundusze oferują różne formy pomocy, m.in. pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów. W latach 2009-2011 na rzecz ochrony środowiska wypłaciły ze środków własnych prawie 13 mld zł.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Departament Funduszy Europejskich

Informację wprowadził/a: Radosław Adamski

Data wytworzenia informacji: 2013-01-18

Data udostępnienia informacji: 2013-01-18

Ilość wyświetleń dokumentu: 2,668

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2013-01-18 14:17:40: Skuteczny system finansowania ochrony środowiska w Polsce [utworzenie dokumentu] Radosław Adamski 2013-01-18 14:17:40
2 wersja z dnia 2013-01-18 14:45:38: Skuteczny system finansowania ochrony środowiska w Polsce [modyfikacja] Radosław Adamski 2013-01-18 14:45:38

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 05.02.2016 r., 15:31.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 347040 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare