Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Ścieżka do tej strony:

Efekt ekologiczny

Raport nt. efektów ekologicznych/rzeczowych dla zakończonych projektów programu MF EOG i NMF 2004-2009.  Stan na dzień 12.01.2012 r.

 

Lp.

Efekty ekologiczne/rzeczowe zakończonych projektów programu MF EOG i NMF 2004-2009

Jednostka

Pierwotna (bazowa) wartość wskaźnika

Osiągnięta (docelowa) wartość wskaźnika

1.

Sumaryczna wielkość redukcji emisji CO2

Mg/rok

0

51 729,28

2.

Sumaryczna wielkość redukcji emisji pyłów

Mg/rok

0

3 660,76

3.

Sumaryczna redukcja zużycia energii cieplnej (zaoszczędzona energia cieplna)

GJ/rok

0

563 699,98

4.

Łączna ilość budynków poddanych termomodernizacji

szt.

0

361

5.

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

km

0

329,81

6.

Łączna liczba mieszkańców, którzy zostali podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektów ww. programu

liczba

0

32 945

7.

Łączne zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni ścieków

m3/dobę

0

10 179,27

8.

Liczba miejscowości, w których zmodernizowano oczyszczalnie ścieków

liczba

0

7

9.

Łączna ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych

szt.

0

749

10.

Łączna powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych

m2

0

2 643,20

11.

Łączna ilość uczestników szkoleń w zakresie ochrony środowiska (różne tematy)

liczba osób

0

114 095

12.

Łączna liczba zakupionych urządzeń specjalistycznych (np. kontrolno-pomiarowych) związanych z ochroną środowiska (projekty WIOŚ, GIOŚ I RZGW)

szt.

0

350

13.

Liczba gmin, dla których opracowano strefy zagrożenia powodziowego

liczba

0

86

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Łukasz Ostrowski

Informację wprowadził/a: Łukasz Ostrowski

Data wytworzenia informacji: 2011-11-04

Data udostępnienia informacji: 2011-11-04

Ilość wyświetleń dokumentu: 7,166

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-11-04 14:17:10: Efekt ekologiczny [utworzenie dokumentu] Łukasz Ostrowski 2011-11-04 14:17:10
2 wersja z dnia 2011-11-04 14:23:40: Efekt ekologiczny [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-11-04 14:23:40
3 wersja z dnia 2011-11-04 14:53:30: Efekt ekologiczny [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-11-04 14:53:30
4 wersja z dnia 2012-01-16 08:41:17: Efekt ekologiczny [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2012-01-16 08:41:17
5 wersja z dnia 2012-01-16 08:43:05: Efekt ekologiczny [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2012-01-16 08:43:05
6 wersja z dnia 2012-01-16 08:44:49: Efekt ekologiczny [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2012-01-16 08:44:49
7 wersja z dnia 2012-01-16 08:51:51: Efekt ekologiczny [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2012-01-16 08:51:51
8 wersja z dnia 2012-02-14 11:01:47: Efekt ekologiczny [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2012-02-14 11:01:47
9 wersja z dnia 2014-01-07 12:08:08: Efekt ekologiczny [modyfikacja] Radosław Adamski 2014-01-07 12:08:08

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 25.11.2015 r., 15:39.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 337982 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare