Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Obowiązujące

   START BAZA WIEDZY KAMPANIE EDUKACYJNE       KONTAKT
   AKTUALNOŚCI AKTY PRAWNE NAPISALI O USTAWIE

Trybunał Konstytucyjny, w składzie pięciu sędziów orzekających, na posiedzeniu w dniu 28 listopada br. stwierdził zgodność z Konstytucją RP większości zakwestionowanych przez  Miasto Świdnik oraz grupę posłów przepisów obowiązującej od dnia 1 lipca 2013 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to, że podstawowe założenia, na których został oparty nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, nie zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał potwierdził bezwzględny obowiązek organizacji przez gminy przetargów na odbiór odpadów komunalnych. Trybunał uznał również w pełni zasadność zbierania deklaracji od właścicieli nieruchomości przez gminy w ramach nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Trybunał nie znalazł również podstaw do stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP definicji właściciela nieruchomości i ciążących na nim obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości, a także ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Podtrzymał więc tym samym istniejący obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na podstawie już podjętych uchwał o wysokości tych opłat.

Trybunał orzekł jednak o konieczności uzupełnienia przez ustawodawcę przepisu art. 6k o określenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trybunał uznał, że pięciomiesięczny okres funkcjonowania nowych przepisów jest wystarczający do określenie górnego pułapu tych opłat. Art. 6k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zgodny z Konstytucją. Jedynie w zakresie, w jakim nie przewiduje maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pominięcie ustawowe), jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji.  Wobec nieuchylenia tego przepisu przez Trybunał Konstytucyjny przepis ten pozostaje w mocy i nadal stanowi podstawę dla rad gmin do określania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Trybunał nałożył również na ustawodawcę obowiązek zmiany przepisów o zwolnieniach przedmiotowych i dopłatach w terminie 18 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku.

Tekst sentencji

 

USTAWY

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

 

 

 

 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Emilia Kołaczek

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2011-10-12

Data udostępnienia informacji: 2011-10-13

Ilość wyświetleń dokumentu: 236,812

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-10-13 12:04:25: Obowiązujące [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2011-10-13 12:04:25
2 wersja z dnia 2011-10-13 12:51:04: Obowiązujące [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-10-13 12:51:04
3 wersja z dnia 2012-02-22 16:08:43: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2012-02-22 16:08:43
4 wersja z dnia 2012-04-20 11:23:08: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2012-04-20 11:23:08
5 wersja z dnia 2012-06-14 11:35:33: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2012-06-14 11:35:33
6 wersja z dnia 2012-06-14 11:42:25: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2012-06-14 11:42:25
7 wersja z dnia 2012-07-03 13:15:49: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2012-07-03 13:15:49
8 wersja z dnia 2012-10-03 13:53:29: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2012-10-03 13:53:29
9 wersja z dnia 2012-10-03 13:57:23: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2012-10-03 13:57:23
10 wersja z dnia 2013-02-15 08:17:54: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2013-02-15 08:17:54
11 wersja z dnia 2013-03-06 15:08:51: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2013-03-06 15:08:51
12 wersja z dnia 2013-03-06 15:12:39: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2013-03-06 15:12:39
13 wersja z dnia 2013-03-06 15:18:21: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2013-03-06 15:18:21
14 wersja z dnia 2013-06-04 13:18:28: Obowiązujące [modyfikacja] Jakub Majewski 2013-06-04 13:18:28
15 wersja z dnia 2013-12-03 12:52:48: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2013-12-03 12:52:48
16 wersja z dnia 2013-12-03 13:25:41: Obowiązujące [modyfikacja] Emilia Kołaczek 2013-12-03 13:25:41

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 01.12.2015 r., 13:10.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 338805 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare