Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokości należnych opłat i wnoszą je za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są naliczane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2011 zostały określone w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r., a stawki opłat obowiązujące w roku 2012 ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. W obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. zostały ogłoszone stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013.

Podmioty korzystające ze środowiska raz w roku do dnia 31 marca przedkładają marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska w roku poprzednim, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, zgodnie ze wzorami wykazów określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska są dostępne pod adresem: http://www.ekoportal.gov.pl, w Aplikacji "Opłaty" za korzystanie ze środowiska oraz Przewodniku po obowiązkach przedsiębiorcy.

Pliki:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Rozmiar: 1,28MB


Obwieszenie Ministra Środowiska z dnia 4 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

Rozmiar: 145,96kB


Obwieszenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

Rozmiar: 643,5kB


Obwieszenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

Rozmiar: 575,98kB


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Rozmiar: 1,67MB

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Joanna Spyrka

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2013-04-18

Data udostępnienia informacji: 2013-04-25

Ilość wyświetleń dokumentu: 85,379

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2013-04-25 10:41:38: Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2013-04-25 10:41:38

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 01.09.2014 r., 15:27.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900

Serwis odwiedziło 285126 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare