Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Informacja na temat seminarium szkoleniowego dla beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Warszawa, 7 - 8.12. 2009

W dniach 7 - 8 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe dla beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zorganizowane przez Wydział ds. Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego, Grupy Roboczej ds. Wspólnych Polsko-Niemieckich Projektów w Ochronie Środowiska w Departamencie Instrumentów Finansowych Ministerstwa Środowiska. W seminarium udział wzięło łącznie 88 osób. Głównymi odbiorcami szkolenia byli beneficjenci którzy otrzymali GOL w 2009 roku i rozpoczęli realizację projektów.

Seminarium otworzył Pan Paweł Magdziarek, Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych w Ministerstwie Środowiska, wygłaszając równocześnie prezentację na temat stanu wdrażania MF EOG i NMF w zakresie priorytetów środowiskowych. Gościem ze strony Państw darczyńców była Pani Sidsel Bleken, Radca Ministra w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie.

W ramach spotkania przedstawiciele instytucji wdrażajacych MF EOG i NMF tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego prowadzili szkolenia z zagadnień związanych z realizacją projektów wspófinansowanych z Mechnizmów Finansowych.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in.: kwalifikowalność kosztów w projektach inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, system monitorowania i raportowania, sporządzanie wniosków o płatność, nieprawidłowości wystepujące w projektach, zamówienia publiczne i in.

Seminarium służyło również uczestnikom jako platforma wymiany informacji i doświadczeń nabytych w trakcie wdrażania MF EOG i NMF. W tym celu do udziału w szkoleniu jako prelegenci zaproszeni zostali także beneficjenci projektów współfinansowanych z MF EOF i NMF, których realizacja została zakończona.

W przerwach kawowych oraz w trakcie posiłków prezentowane były osiągnięcia beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z MF EOG i NMF. (prezentacja)

Szczegółowa agenda seminarium szkoleniowego dla beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. (agenda)


Prezentacje przedstawiane w trakcie seminarium w dn. 7 grudnia 2009 r.

Prezentacje na temat doświadczeń z realizacji projektu MF EOG/NMF:


Prezentacje przedstawiane w trakcie seminarium w dn. 8 grudnia 2009 r.

Prezentacja na temat doświadczeń z realizacji projektu w ramach MF EOG/NMF:

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział oraz prelegentom za wkład merytoryczny, zarówno pracownikom administracji publicznej, jak i beneficjentom projektów zakończonych którzy wyrazili chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami nabytymi w trakcie realizacji projektów.

Galeria

wróć do poprzedniej strony

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 25.11.2015 r., 10:19.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 337927 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare