Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

 Art. 83, ust. 6, pkt 10

DOPogiz-021-3/ /09/ep Warszawa, 05.02.2009 r.

  
  Pan Piotr Rutkiewicz
Dyrektor Departamentu Inwestycji 
i Nadzoru
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

   
   

Odpowiadając na pismo z dnia 18 grudnia 2008 r., znak: DINpi-0231-9/2008/wb, w sprawie interpretacji przepisu art. 83 ust. 6 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), w rozumieniu zapisu art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019), Departament Ochrony Przyrody przedstawia poniższe informacje.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237), która z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie, wprowadza nowy przepis zawarty w art. 83 ust. 6 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z tym przepisem nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 i 2 ustawy w stosunku do drzew lub krzewów "usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych". 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy Prawo wodne, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki. Jeżeli powyższy obowiązek nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala w drodze decyzji na podstawie art. 77 ust. 2 szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. 
Analizując wymienione powyżej przepisy należy stwierdzić, że w przypadku gdy organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustalił w decyzji, wydanej na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo wodne, szczegółowy zakres utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w którym jednoznacznie wskazuje na obowiązek usunięcia drzew i krzewów ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem tych urządzeń, wówczas nie jest wymagane uzyskanie, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew i krzewów. 

Natomiast, w celu wykonania obowiązku zawartego w art. 77 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w przypadku gdy usunięcie zadrzewień jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych, właściciel nieruchomości lub spółka wodna za zgodą właściciela składa, na podstawie art. 83 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie przyrody, wniosek o usunięcie przedmiotowych drzew lub krzewów do właściwego organu: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 83 ust. 1), starosty (art. 90) bądź wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 83 ust. 2). 


Do wiadomości:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2009-02-05

Ilość wyświetleń dokumentu: 8,195

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 12:54:44: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 12:54:44

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 05.02.2016 r., 15:31.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 347040 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare