Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Ścieżka do tej strony:

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Art. 135 ust. 3a oraz 114 ust. 2 POŚ

Granica obszaru ograniczonego użytkowania w związku z ponadnormatywnym akustycznym oddziaływaniem lotniska na środowisko

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami bądź rozbieżnościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących określenia, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 135 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), granicy obszaru ograniczonego użytkowania w związku z ponadnormatywnym akustycznym oddziaływaniem lotniska na środowisko, przedkładamy, co następuje.

Przez ponadnormatywne akustyczne oddziaływanie lotniska na środowisko rozumie się takie oddziaływanie lotniska, które powoduje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, wyrażonego wskaźnikami hałasu LAeq D lub LAeq N.

Zatem granicę obszaru ograniczonego użytkowania w związku z ponadnormatywnym akustycznym oddziaływaniem lotniska na środowisko wyznacza, odpowiednio w odniesieniu do pory i pory nocy, linia będąca zbiorem punktów o wartości dopuszczalnej wyrażonej wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N.

Określając wartość tych wskaźników należy uwzględnić przepis § 2 (w szczególności tabela 2 załącznika) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) oraz przepis art. 114 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz fakt, że pod wpływem ponadnormatywnego akustycznego oddziaływania lotnisk, generalnie pozostają w przewadze - w stosunku terenów zaliczonych do grupy 1 w uprzednio przywołanej tabeli 2 - tereny zaliczone do grupy 2 w tabeli jw., granicę obszaru ograniczonego użytkowania określają następujące wartości: LAeq D = 60 dB, LAeq N = 50 dB.

Powyższa zasada odnosi się do wszystkich postępowań administracyjnych dotyczących akustycznego oddziaływania lotnisk na środowisko. Uwzględnia ona w pełni specyficzny charakter funkcjonowania lotniska wynikający z realizacji operacji lotniczych, które obejmują ponadnormatywnym akustycznym oddziaływaniem znaczne obszary wymagające zróżnicowanej ochrony przed hałasem.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Wojciechowska

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2011-12-15

Data udostępnienia informacji: 2011-12-16

Ilość wyświetleń dokumentu: 9,852

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-12-16 11:42:17: Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2011-12-16 11:42:17

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 01.12.2015 r., 13:10.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 338795 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare